E-ITSPEA 7: Arvutid ja paragrahvid IIː litsentsid ja autoriõigus

Mismoodi mõjutab vabade litsentside juures edasikandumisklausel (copyleft) litsentsivalikut? Analüüsi seda ajaveebiartiklis ning too iga variandi kohta mõni näide.

Litsentsivalik võib oleneda mitmetest projekti omadustest nagu eesmärk, keerukus, ühilduvus teiste litsentsidega, kasutatavast keelest või tehnoloogiast tulenev mõju või autori isiklik eelistus ning filosoofilised põhimõtted. [1] [2] [3]

1989. aastal anti välja avavara litsentsi GPL (General Public Licence) esimene versioon, vastukaaluks tol ajal laiemalt levinud ärivara litsentsile. Eestvedaja Stallmani järgi on avavaral idealistlik eesmärk tagada vabadus ja koostöö teaduses, innovatsioonis ja ühiskondlikus arengus. Seisukohaga “Free software, free society” leiab ta, et kasutajatele peaks jääma läbipaistvus ja kontroll kasutatava tarkvara üle. Seetõttu on GPLi olulisemaid klausleid copyleft – nõue hoida avavarana ka kõik lähtekoodist tuletatud laiendused ja modifikatsioonid. Stallman leiab, et copyleft‘i valimine nõuab tugevat selgroogu mitte kaasa minna isikliku tuntuse nimel ärivaralise litsentsiga, tuues välja et ärivara arendus ei panusta pikas perspektiivis ühiskonda mitte midagi. [4]

Samas on tugeva copyleft klausliga GPL litsentsi kritiseeritud liiga piiravaks. Näiteks 2015. aastal oli kõige enam kasutatud litsents GitHub-is puuduva copyleft‘iga MIT litsents [5]. Tooksin siinkohal näiteks Nodemailer tarkvara litsentsi teekonna. Firma blogist võib lugeda, et 2017 aastal vahetati kasutusel olev MIT litsents EUPL-1.1 vastu, mis on copyleft litsents. Põhjuseks toodi, et tahetakse lõpetada ärilisel eesmärgil tegutsevate ettevõtete toetamine, kes enamjaolt ei panusta ise midagi tagasi. Teiseks põhjuseks oli kasumi puudmine – annetuspõhise MIT litsentsi asemel hakati pärast muudatust litsentsi müüma. [6] Siiski selgub ettvõtte kodulehelt, et EUPL litsentsi kasutati ainult kaks kuud, kuna see hakkas piirama nende endi arendustööd litsentside ühilduvuse tagamise põhjusel. Lisaks paljusid kasutajaid ei huvitanud litsentsi muutus, tarkvara kasutati vanaviisi edasi ning ettevõttel polnud rahalisi võimalusi, et selle vastu midagi teha. [7]

Viited

  1. Goldstein, A. (2020). Open Source Copyleft Licenses: All You Need to Know. WhiteSource. URL: https://www.whitesourcesoftware.com/resources/blog/open-source-copyleft-licenses/
  2. Choose a licence. URL: https://choosealicense.com/
  3. Cotton, B. (2016). What is Copyleft? URL: https://opensource.com/resources/what-is-copyleft
  4. Stallman, R. (2002). Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman. URL: https://www.gnu.org/philosophy/fsfs/rms-essays.pdf
  5. Balter, B. (2015). Open source license usage on GitHub.com. URL: https://github.blog/2015-03-09-open-source-license-usage-on-github-com/
  6. Nodemailer. (2017). Nodemailer 3.0.0. https://blog.nodemailer.com/2017/02/02/nodemailer-v3-0-0/
  7. Nodemailer. (2021). Licence. https://nodemailer.com/about/license/

One thought on “E-ITSPEA 7: Arvutid ja paragrahvid IIː litsentsid ja autoriõigus

  1. Väga põnev näha, et Nodemaileri litsentsi lugu on kuhugi jõudnud. Eriti arvestades, et ma olen ka ise sama õppeainet kunagi ammu teinud. “Ettevõte” on muidu palju öeldud, Nodemaileri taga olen ma ise tavalise eraisikuna. Veel eriti kauge tagasivaatena saan öelda, et mul olid mõned kliendid, kes ostsid Nodemaileri kommertslitsentsi, aga need kõik olid spämmerid, kes ei saanud aru millega tegu ning arvasid, et ostmine annab neile võimaluse kergelt palju kirju saata. Need spämmerid muidugi kasutasid varastatud krediitkaarte, mis tähendas minu jaoks chargeback’e ja seega ma mitte ei teeninud, vaid hoopis kaotasin raha (tehingute tagastamise kulud olid suuremad, kui see raha, mis ma üldse sain 😀 )

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s